Produkter

THYRS

Sjö & Allservice AB


Thyrs Sjö & Allservice AB är ett familjeägt företag beläget i Söderhamn. Vi hjälper till med allt från bemanning till reparationer och försäljning.


Logistiklösningar


Utbildning


Konsulttjänst 

Försäljning och tillverkning av marina produkter och lösningar


Gods och persontransporter till sjöss (även vintertid)


Försäljning av mobila larm-, spårnings- och styrutrustning

Bemanningtjänst, sjö- och maskinbefäl


Reparation av båtar, motorer och maskiner


Byggnation, kaj- och farledsarbeten


THYRS Sjö & Allservice AB

Nyhem 144

826 91 Söderhamn