Övrigt

THYRS

Sjö & Allservice AB


Thyrs Sjö & Allservice AB är ett familjeägt företag beläget i Söderhamn. Vi hjälper till med allt från bemanning till reparationer och försäljning.


Axel- och lagerspelsmätning


Logistiklösningar


Utbildning


Konsulttjänst 

Funktionsmäter offeranoder och lagerför kvalitétsanoder


Försäljning och tillverkning av marina produkter och lösningar


Gods och persontransporter till sjöss (även vintertid)


Försäljning av mobila larm-, spårnings- och styrutrustning

Tjockleksmätning av de flesta typer av material


Bemanningtjänst, sjö- och maskinbefäl


Reparation av båtar, motorer och maskiner


Byggnation, kaj- och farledsarbeten


Övrigt


Konsultering 


Vi hjälper er med kvalitets-, säkerhets- och logistiklösningarUtbildning / föredrag


Vi kan hålla utbildning och föredrag om sjösäkerhet och sjöfart mm.

THYRS Sjö & Allservice AB

Nyhem 144

826 91 Söderhamn