Sjötransporter

THYRS

Sjö & Allservice AB


Thyrs Sjö & Allservice AB är ett familjeägt företag beläget i Söderhamn. Vi hjälper till med allt från bemanning till reparationer och försäljning.


Axel- och lagerspelsmätning


Logistiklösningar


Utbildning


Konsulttjänst 

Funktionsmäter offeranoder och lagerför kvalitétsanoder


Försäljning och tillverkning av marina produkter och lösningar


Gods och persontransporter till sjöss (även vintertid)


Försäljning av mobila larm-, spårnings- och styrutrustning

Tjockleksmätning av de flesta typer av material


Bemanningtjänst, sjö- och maskinbefäl


Reparation av båtar, motorer och maskiner


Byggnation, kaj- och farledsarbeten


Sjötransporter


Vi utför div. sjötransporter av passagerare och gods, både åt företag och privatpersoner och vi har mindre flottar och pråmar för uthyrning.


Vårt område är först och främst Jungfrukusten dvs. mellan Gävle och Hudiksvall i Gävleborgs län.


Vi är en sjöassistansresurs åt Stockholmradio, där vi hjälper medlemmar med div. problem så som bogsering, leverans av bränsle och motordelar samt reparationer.


KEJME 590

Motorpråm i aluminium 5,90 x 2,90m Lastkapacitet 2,5-4,5 ton beroende på utr.

Perfekt för transporter av byggnadsmaterial, maskiner mm.

Fungerar även mycket bra som arbetsplattform vid dykning, bro- och kajarbeten mm.

KIVSLO SFC-8755

Stålbåt byggd i Öregrund

8,70 x 3m

Perkins 67 hk.

8 knop


THYRS Sjö & Allservice AB

Nyhem 144

826 91 Söderhamn